Maak bezwaar tegen

te hoge WOZ waarde!

Maak bezwaar tegen

te hoge WOZ waarde!

Bedrijven

Ondernemers moeten doen waar ze goed in zijn, en dat is ondernemen. Hierin wordt de ondernemer vaak actief gesteund door zijn of haar accountant en belastingadviseur. De wetgeving rondom het bepalen van WOZ-waarden is erg complex, deels door de vele juridische uitzonderingen maar vooral ook door het taxatietechnische aspect. Hierdoor wordt de WOZ-waarde vaak als vast gegeven aanvaard en niet door u of uw accountant betwist. Juist hier laat u een kans liggen. Een lagere WOZ-waarde heeft gezien de impact van de WOZ-waarde op de omvang van de te betalen vennootschapsbelasting grote gevolgen voor uw bedrijfsresultaat. Daarnaast heeft een lagere WOZ-waarde natuurlijk ook een zeer positief effect op de omvang van de door u te betalen gemeentelijke belastingen. AdProf beoordeelt samen met u of de waarde van uw vastgoed portefeuille niet te hoog is vastgesteld. Een juiste waardering is van het grootste belang! Is de WOZ-waarde te hoog dan stellen wij voor u een taxatierapport op en dienen wij in samenwerking met WOZ- consultants voor u een bezwaarschrift in. Bij een toewijzing is de gemeente gehouden de door u gemaakte kosten volgens vaste spelregels (Besluit proceskosten bestuursrecht) te vergoeden. Wij brengen u slechts 25% (exclusief BTW) van het gerealiseerde belastingvoordeel op de aanslag gemeentelijke belastingen in rekening. Wijst de gemeente een bezwaarschrift af dan nemen wij de gemaakte kosten volledig voor onze rekening. Het fiscale voordeel op alle andere belastingen is volledig voor u. Wordt de verlaging van de waarde niet toegekend, dan brengen wij u geen kosten in rekening. Dat risico nemen wij!     NO CURE - NO PAY