WOZ-waarde vormt de grondslag

voor diverse belastingen

Onroerendezaakbelasting (ozb)

Onroerendezaakbelasting (ozb) is de belasting die gemeenten heffen van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. De WOZ-waarde is de basis voor uw OZB-aanslag

Aanslag inkomstenbelasting (eigenwoningforfait)

Wordt een woning fiscaal aangemerkt als eigen woning, dan is het de WOZ- waarde die het eigen woningforfait bepaalt. Dit forfait moet u opnemen in uw aangifte inkomstenbelasting. Een verlaging van uw WOZ-waarde heeft dus ook een gunstig effect op uw aanslag IB (inkomstenbelasting).

Aanslag van de waterschapsheffing

Er bestaan enorme verschillen in de hoogte van de belastingaanslagen die waterschappen opleggen. Het goedkoopste waterschap heeft omgerekend nog geen €30 per inwoner per jaar, terwijl het duurste waterschap met €325 bijna elf keer meer in rekening brengt. Elk waterschap berekent echter wel op dezelfde wijze uw aanslag: op basis van de WOZ-waarde van uw gemeente.

Erfbelasting (successierechten)

Sinds 2010 is het erfrecht aangepast en betaalt u erfbelasting op basis van de waarde van hetgeen u erft. De WOZ-waarde wordt tegenwoordig als uitgangspunt genomen. Bij een woning met een WOZ-waarde boven €118.708,- betaalt u minimaal 20% erfbelasting. In Nederland is circa 83% van de woningen duurder. Hoewel het nooit prettig is na te denken over zaken als sterven en erfopvolging, loont het juist in dit geval enorm om na te gaan of u niet teveel OZB betaalt.

Maak bezwaar tegen

te hoge WOZ waarde!

Maak bezwaar tegen

te hoge WOZ waarde!