Maak bezwaar tegen

te hoge WOZ waarde!

Maak bezwaar tegen

te hoge WOZ waarde!

Samenwerking

Het voeren van een bezwaren procedure wordt geheel door ons uitgevoerd. AdProf Vastgoedadvies zal het taxatierapport opstellen, welk taxatierapport de grondslag vormt voor het bezwaar. Voor het indienen van het bezwaarschrift en de te volgen procedure zijn wij een samenwerking aangegaan met een landelijke WOZ specialist. Deze organisatie heeft zich gespecialiseerd in het voeren van bezwarenprocedures en heeft alle kennis en middelen in huis welke leiden tot een succesvol bezwaar . Hiermee staat er een team van juristen, taxateurs en bouwkundigen tot uw beschikking, welke allen zijn gespecialiseerd op het gebied van lokale heffingen, erfbelasting, onroerendezaakbelasting & WOZ- waarden.