Maak bezwaar tegen WOZ-waarde

Ieder jaar krijgt u aan het begin van het jaar een aanslagbiljet in de bus met de gemeentelijke belastingen en de WOZ-beschikking (Waardering Onroerende Zaken). Spannend. De hoogte van de WOZ-waarde bepaalt namelijk de hoogte van verschillende heffingen en belastingen, waaronder de onroerende- zaakbelasting (OZB). Door de crisis op de woningmarkt is de waarde van uw woning gedaald. Maar door de stijging van de OZB-heffing en het huurwaardeforfait gaat u toch meer betalen. De eigen woning als melkkoe? Duidelijk is dat de gemeente de kabinetsbezuinigingen wil terughalen bij huizenbezitters. Daarom loont het juist nu de moeite om goed naar de vastgestelde WOZ-waarde te kijken. Het kan u honderden euro’s schelen.

Gratis hulp bij WOZ-bezwaar

Vindt u de vastgestelde WOZ-waarde voor uw woning te hoog en wilt u proberen die te verlagen? Dan kunnen wij u helpen. Als gecertificeerd makelaar-taxateur maken wij namens u bezwaar. Dit is geheel kosteloos. Het enige dat u hoeft te doen, is ons een kopie sturen of mailen van uw gemeentelijke beschikking. Wij maken dan een volledig taxatierapport op. Ook dit is geheel kosteloos. Onze kosten worden namelijk betaald door de gemeente. U besluit een bezwaarprocedure tegen de WOZ-beschikking te starten en neemt hiervoor ons als erkend makelaar-taxateur in de arm. Wanneer de gemeente uw bezwaar toekent en de WOZ-waarde vermindert, heeft u recht op een vergoeding van de proceskosten. Deze vergoeding van de kosten maakt deel uit van de bezwaren procedure en wordt door ons geregeld.  De vergoeding van de kosten is beschreven in artikel 7.15 van de Algemene wet bestuursrecht. Daarbij gaat het om rechtsbijstand die een derde beroepsmatig heeft verleend. Indien de gemeente uw bezwaar niet toekent brengen wij u geen kosten in rekening.

WOZ-bezwaarschrift indienen: zo

werkt het

Hoe maakt u bezwaar tegen de WOZ-waarde? Bezwaar dient u in ieder geval te maken binnen 6 weken nadat u de aanslag gemeentelijke belastingen heeft ontvangen. Nadat u de waardescan door ons heeft laten uitvoeren hoort u zo snel mogelijk of uw WOZ-waarde klopt. Vervolgens kunt u besluiten of u uw WOZ-bezwaar door ons wilt laten opstellen en indienen bij de gemeente. In dat geval krijgt u een account en wachtwoord zodat u via deze website de ontwikkelingen rond uw WOZ-bezwaar kunt volgen. Nogmaals: het kost u helemaal niets.  

Maak bezwaar tegen

te hoge WOZ waarde!

Maak bezwaar tegen

te hoge WOZ waarde!